piątek, 29 listopad 2019

Informacja o wynikach konkursu

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Internet

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

Starosta Lipnowski informuje, że Zarząd Powiatu w Lipnie w oparciu o opinię Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 121/2019 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 października 2019 roku dokonał  rozstrzygnięcia Konkursu pn. . „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”.

Na realizację zadania Powiat Lipnowski dysponuje dotacją w wysokości 126 060,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty.

Wybrano ofertę Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy data wpływu oferty: 18.11.2019 , nr dz. 790, która uzyskała 126 pkt.

Lipno, dnia 28.11.2019r.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie