Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Spis treści

Ogłoszenie Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” z dnia 20 marca 2024 roku o możliwości zapoznania się oraz składania uwag i wniosków do projektu dokumentu „Strategia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno” razem z  „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipna”.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załącznikach. 

 
 

Załączniki:

  1. Uchwała 5/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego "Wspólnie dla przyszłości" z dnia 28.02.2024 roku.pdf
  2. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii.pdf
  3. Raport stowarzyszenia z konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii (raport Stowarzyszenia).pdf
  4. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tłuchowo.pdf
  5. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipno.pdf
  6. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bobrowniki.pdf
  7. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielgie.pdf
  8. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skępe.pdf
  9. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Kikół.pdf
  10. Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.pdf

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie