Projekt pn. "Powiat stawia na młodzież" realizowany przez Powiat Lipnowski w okresie od 01.01.2014 r. do 30. 07.2015 r.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego niepieniężnego Powiatu Lipnowskiego - (udostępnienie izb lekcyjnych). Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Wartość projektu opiewa na kwotę: 1 032 480,02 złotych.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte trzy szkoły z Powiatu Lipnowskiego, których profil zajęć jest zgodny z wymogami projektu:

  • Liceum Ogólnokształcące w Lipnie,
  • Liceum Ogólnokształcące w Skępem,
  • Gimnazjum Specjalne w Lipnie.

Projekt złożony jest z 5 zadań skierowanych do uczniów:

Zadanie1. Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT (teleinformatyka).

Zajęcia mają na celu podniesienie wyników nauczania z: matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, ICT

Zadanie 2. Realizacja ścieżek edukacyjnych.

Atrakcją w/w zadania będą realizowane wizyty w miejscach kultury i wycieczki do miejsc o znaczeniu historycznym naszego regionu dla uczniów klas I-III LO i Gimnazjum Specjalnego.

Zadanie 3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe i staże.

Zadanie ma na celu umożliwienie uczniom wybór dalszego kierunku kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy. Z grupy uczniów objętych doradztwem 110 ma szanse na odbycie stażu w ilości 150 godzin u lokalnych pracodawców. W projekcie przewidziano stypendium za odbyty staż.

Zadanie 4. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

Mają na celu w szczególności przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce.

Zadanie 5. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Są to zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Gimnazjum Specjalnego w Lipnie.

Przebieg każdego zadania będzie monitorowany pod kątem osiągnięcia złożonych celów. Z projektu skorzysta co najmniej 485 uczniów.


Informacje

 W ramach projektu pn. „Powiat stawia na młodzież" uczniowie LO w Lipnie zrealizowali kolejną wycieczkę do miejsc o znaczeniu historycznym naszego regionu w ramach ścieżki tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.

 

Od 1 września w szkołach  rozpoczęła się dalsza realizacja zajęć projektu pt. "Powiat stawia na młodzież"

 

Wycieczka w ramach ścieżki ekologicznej - uczniowie Gimnazjum Specjalnego w Lipnie na wycieczce w Górznie

 

W ramach zadania 3 projekt jest na etapie końcowym z przygotowania uczniów przez Doradców edukacyjno-zawodowych do podjęcia staży.

 

Z dniem 30 kwietnia 2014 r. zakończyły się zajęcia z uczniami klas maturalnych mające na celu podniesienie wyników z egzaminu maturalnego.


Uczniowie klasy militarnej LO Skępe w dniu 10 kwietnia w ramach realizacji ścieżki z przedsiębiorczości odwiedzili w jednostkę wojskową w Inowrocławiu i zwiedzili lotnisko wojskowe.

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie w ramach ścieżki z tożsamości regionalnej wychowania patriotycznego uczestniczyli w wycieczce szlakiem Żnin, Biskupin, Strzelno, Kruszwica w dniu 12 maja.

 

W celu podniesienia świadomości tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie uczestniczyli w dwudniowej wycieczce szlakiem zamków po ziemi dobrzyńskiej (Dobrzyń nad Wisłą, Bobrowniki, Radziki, Golub Dobrzyń).

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie