Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Spis treści

Inwestycja Powiat Lipnowskiego pn. „Przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno” otrzymała dotację w wysokości 2.000.000,00zł z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

W VIII edycji Programu Powiat Lipnowski złożył wniosek o objęcie dofinansowaniem zaplanowanego projektu inwestycyjnego jakim jest „Przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno”. Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została udzielona z dniem 11.10.2023r. Powiat Lipnowski w wyznaczonym terminie przeprowadził postępowanie zakupowe, na podstawie którego wyłoniono wykonawcę tego zamierzenia.

W dniu 24.01.2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski wraz z Wicestarostą Lipnowskim Marią Kulig podpisali umowę z wykonawcą Handel i Usługi Budowlane Er-Bruk Karen Avetisyan: ul. Starowiejska 78, 87-603 Wielgie na realizację w/w zamierzenia.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację Inwestycji, wynosi łącznie 4.200.000,00 zł z czego kwota 2.000.000,00 zł stanowi dotację Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a Powiat Lipnowski wniesie wkład własny w wysokości 2.200.000,00zł  

Przebudowa obejmuje modernizację pomieszczeń oddziału chirurgii Szpitala Lipno w celu wyizolowania części sal chorych dla ograniczenia rozprzestrzeniania się potencjalnych infekcji. Sale chorych obejmują pokoje jedno- , dwu-, czteroosobowe oraz izolatkę. Sale chorych wyposażone będą we własne węzły sanitarne. Projekt obejmuje także prace przy zespole pomieszczeń dla obsługi pielęgniarskiej i mających na celu zapewnienie opieki nad pacjentami.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie