Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powiat Lipnowski przystąpił do projektu „Dostępny samorząd - granty” i zawarł umową o powierzenie grantu w ramach projektu pn. Zwiększamy dostępność usług w Powiecie Lipnowskim, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach której pozyskał grant o wartości: 80 813,02 PLN .

Celem Projektu jest podniesienie poziomu dostępności usług świadczonych przez Powiat Lipnowski w budynkach Starostwa Powiatowego w Lipnie zlokalizowanych w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 A, ul. Sierakowskiego 10 B, ul. Sierakowskiego 10 C oraz ul. Mickiewicza 58. W budynku przy ul. Mickiewicza 58 mieści się także siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Projekt zakłada poprawę dostępności obiektów i świadczonych w nich usług administracyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zakup i montaż urządzeń zwiększających dostępność dla osób niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i niedowidzących.

W toku jego realizacji planowane są następujące działania:

  1. Zakup i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku

przy ul. Sierakowskiego 10 A;

  1. Usługi doradcze w zakresie dostępności;
  2. Zakup krzesła ewakuacyjnego;
  3. Zakup przenośnego powiększalnika (2 szt.);
  4. Wykonanie, dostawa i montaż planów tyflograficznych (2szt.);
  5. Zakup tabliczek i nakładek dotykowych brajlowskich;
  6. Zakup pętli indukcyjnych (3 szt.).

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 roku.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie