Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2023r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Lipnie czynne będzie do godziny 12:00.
W marcu br. Katarzyna Insadowska uczennica klasy I TP (technik programista) wzięła udział w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Do ZST w Lipnie wpłynęła korespondencja od Elżbiety Witek - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w postaci podziękowania od organizatora konkursu. Koordynatorem konkursu na terenie szkoły była Dorot Strzelecka – nauczyciel wos oraz historii i teraźniejszości. Gratulujemy i…
31 maja 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie spotkali się młodzi pasjonaci fotografii. Rozstrzygnięto Powiatowy Międzyszkolny Kokurs Fotograficzny, który patronatem objął Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski. Gościem honorowym uroczystości była Wicestarosta Maria Kulig, reprezentująca Starostę Lipnowskiego oraz Mariusz Linkowski. W konkursie udział wzięło 107 uczestników. Zgłoszono 169 prac w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych…
Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do właściwego…
Ostrzeżenia meteorologiczne: Przymrozki stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C. Czas obowiązywania: od godz. 01:00 dnia 03.06.2023r. do godz. 06:00 dnia 03.06.2023r. Uwagi: Brak. Źródło informacji: IMGW - PIB
06 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b odbędzie się LI sesja Rady Powiatu w Lipnie. Porządek obrad LI sesji: Otwarcie LI sesji Rady Powiatu w Lipnie. Stwierdzenie quorum. Powołanie sekretarza obrad. Przedstawienie porządku obrad LI sesji. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji Rady Powiatu w Lipnie. Sprawozdanie z prac…
W dniu 29 maja br. w ZST w Lipnie gościły panie: Marzena Kunecka-Jackowska oraz Iwona Lisiecka – doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku – Oddział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich Branżowej Szkoły I st. kształcący się w zawodach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w…
poniedziałek, 29 maj 2023

95-lecie jednostki OSP Jarczewo

27 maja br. to wyjątkowa data dla ochotników z Jarczewa. Właśnie tego dnia przy remizie w Skępem odbyła się uroczystość z okazji nadania sztandaru dla jednostki oraz 95-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarczewie. Uroczystość została objęta patronatem Starosty Lipnowskiego. Także z budżetu Powiatu jednostka w Jarczewie uzyskała wsparcie za zakup nowych mundurów galowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym i byłym…
Powiat Lipnowski zrealizował kolejną inwestycję. Tym razem dokonano nasadzeń drzew i krzewów przy współfinansowaniu Wójewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach przedsięwzięcia pn. "Nasadzenia obok Szkoły Specjalnej w mieście Lipnie oraz w miejscowości Wioska, gm. Skępe" zakupiono i posadzono 131szt. sadzonek drzew i krzewów: żywotnik zachodni - 100 szt. przy nowym budynku Szkoły Specjalnej w Lipnie,…
Zawiadamiamy, że w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z pózn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5651 z pózn. zm.) 26 maja 2023 roku (piątek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w…
Strona 1 z 424

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie