Polecane strony

Projekt nr: RPKP.06.03.02-04-0005/16 „Pracownie zawodowe na poziomie - trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-C.433.6.5.2017 pomiędzy Beneficjentem – Powiatem Lipnowskim i Instytucją Zarządzającą RPO WK-P - Województwem Kujawsko – Pomorskim została zawarta w dniu 22.05.2017r.

Termin realizacji: 01.08.2016r. – 31.05.2018r.

Wartość projektu: 2 907 878,24zł, w tym 85-procentowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 471 696,50zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury placówek ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w tym:

 • Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie;
 • Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą;
 • Technikum w Zespole Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są następujące działania:

 1. Prace przygotowawcze – opracowanie studium wykonalności.
 2. Prace remontowe/adaptacyjne.
 3. Zakup i montaż platform schodowych.
 4. Zakup wyposażenia.
 5. Promocja projektu.

W ramach prac inwestycyjnych wykonane zostaną następujące zadania:

 • Prace remontowe/adaptacyjne w Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą:
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię gastronomiczną;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię obsługi gości;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię informatyczną;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię produkcji rolniczej;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię języka angielskiego zawodowego.
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie do następujących pracowni: elektrycznej, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, informatycznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, obsługi gości, języka angielskiego zawodowego;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą do pracowni: gastronomicznej, obsługi gości, planowania żywienia
  i produkcji gastronomicznej, informatycznej, produkcji rolniczej oraz do języka angielskiego zawodowego;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem do następujących pracowni: obsługi gości, 2 pracowni informatycznych, diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej, językowej do nauki języka obcego zawodowego, pracowni produkcji rolniczej.

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie