Projekt nr: RPKP.06.03.02-04-0005/16 „Pracownie zawodowe na poziomie - trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-C.433.6.5.2017 pomiędzy Beneficjentem – Powiatem Lipnowskim i Instytucją Zarządzającą RPO WK-P - Województwem Kujawsko – Pomorskim została zawarta w dniu 22.05.2017r.

Termin realizacji: 01.08.2016r. – 31.05.2018r.

Wartość projektu: 2 907 878,24zł, w tym 85-procentowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 471 696,50zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury placówek ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w tym:

 • Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie;
 • Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą;
 • Technikum w Zespole Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są następujące działania:

 1. Prace przygotowawcze – opracowanie studium wykonalności.
 2. Prace remontowe/adaptacyjne.
 3. Zakup i montaż platform schodowych.
 4. Zakup wyposażenia.
 5. Promocja projektu.

W ramach prac inwestycyjnych wykonane zostaną następujące zadania:

 • Prace remontowe/adaptacyjne w Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą:
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię gastronomiczną;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię obsługi gości;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię informatyczną;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię produkcji rolniczej;
 • Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na pracownię języka angielskiego zawodowego.
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie do następujących pracowni: elektrycznej, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, informatycznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, obsługi gości, języka angielskiego zawodowego;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą do pracowni: gastronomicznej, obsługi gości, planowania żywienia
  i produkcji gastronomicznej, informatycznej, produkcji rolniczej oraz do języka angielskiego zawodowego;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w Technikum w Zespole Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem do następujących pracowni: obsługi gości, 2 pracowni informatycznych, diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej, językowej do nauki języka obcego zawodowego, pracowni produkcji rolniczej.

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie