Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powiat Lipnowski zrealizował projekt nr RPKP.03.02.00-04-011/08 pn.:

"Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ul. 11-go Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku oraz zakup urządzeń medycznych dla potrzeb niniejszego Szpitala"

Całkowita wartość inwestycji: 5 588 245,44 

Kwota dofinansowania w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 037 207,19 

Inwestycja została realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej”.

Umowę o dofinansowanie projektu nr WPW.I.3040-UE-87/2009 podpisano w dniu 30 kwietnia 2009r.

W ramach projektu zostały zaadaptowane pomieszczenia pod przeniesione Oddziały Psychiatryczne, ZOL Psychiatryczny oraz Przychodnie Lekarskie. Pacjenci korzystają z wyremontowanych i przystosowanych do ich potrzeb gabinetów lekarskich, sal dla pacjentów oraz innych pomieszczeń służących ich terapii.

Został także zakupiony sprzęt medyczny w ilości 28 sztuk, który służy badaniom, monitorowaniu i ratowaniu życia i zdrowia pacjentów lipnowskiego szpitala:

- jeden zintegrowany system do higieny ciała,

- jeden respirator dla dorosłych,

- trzy aparaty do znieczulenia dla dorosłych,

- jeden aparat Holter,

- siedem ssaków elektrycznych,

- jeden inkubator otwarty do intensywnego nadzoru nad noworodkiem ze stanowiskiem do resuscytacji,

- dwa stoły operacyjne,

- dwa pulsoksymetry,

- dwie pompy infuzyjne,

- jeden defibrylator przenośny,

- jeden kardiomonitor z kapnografią,

- sześć kardiomonitorów bez kapnografii.

Projekt był realizowany w okresie od lipca 2008r. do lipca 2010r.


Wycinki prasowe dotyczące projektu:

Gazeta Pomorska 28-02-2009.pdf
Gazeta Pomorska 16-03-2009.pdf
Gazeta Pomorska 09-05-2009.pdf
Gazeta Pomorska 29-05-2009.pdf
Gazeta Pomorska 03-06-2009.pdf
Gazeta Pomorska 06-08-2009.pdf
Gazeta Pomorska 27-08-2009.pdf
Gazeta Pomorska 31-08-2009.pdf
Gazeta Pomorska 17-09-2009.pdf
Gazeta Pomorska 10-10-2009.pdf
Gazeta Pomorska 19-11-2009.pdf
Gazeta Pomorska 01-12-2009.pdf
Gazeta Pomorska 10-12-2009.pdf
Gazeta Pomorska 20-01-2010.pdf
Nowosci 17-02-2010.pdf
Gazeta Pomorska 13-04-2010.pdf
Gazeta Pomorska 22-04-2010.pdf
Gazeta Pomorska 07-05-2010.pdf
Gazeta Pomorska 14-05-2010.pdf


Plac budowy oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie