Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powiat Lipnowski uzyskał dofinansowanie Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Planowane w ramach Projektu aktualizacje dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, audyty KRI, szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, przedłużenie licencji programowych oraz zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług dla Starostwa Powiatowego pozwolą podnieść poziom odporności placówki, zapewnić redundancję danych i ciągłość działania systemów oraz zwiększyć wiedzę i kompetencje pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ponadto Starostwo Powiatowe będzie posiadało odpowiedni sprzęt do tworzenia i przechowywania backupu.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

Wsparcie w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Powiatu Lipnowskiego udziela firma Doering & Partnerzy sp. z o.o.

W ramach Projektu wsparcie otrzyma Starostwo Powiatowe Lipno

Wartość wydatków kwalifikowanych: 849 972,25 zł

Wartość dofinansowania (bez wkładu własnego): 849 972,25 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 688 477,52 zł

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie