Projekt pn. „Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego” będzie realizowany przez Powiat Lipnowski dla uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych w okresie 13 m-cy tj. od 1.09.2009r. do 30.09.2010r..

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków z budżetu Powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu opiewa na kwotę 470 518,83 złotych, w tym kwota 61 954,65 złotych stanowić będzie wkład własny z budżetu Powiatu.

Projekt złożony jest z 7 zadań:
– wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne; zostaną zakupione m.in.: laptopy z oprogramowaniem, rzutniki multimedialne, tablice sucho ścieralne, tabl. sucho ścier. przenośna, lodówka, piec konwekcyjny, ciśnieniowy ekspres do kawy, waga laboratoryjna, stół do tenisa stołowego, telewizory, przyrząd do brył, tablica interaktywna; zostanie też zakupione wyposażenie dydaktyczne pracowni kształcących zawodowo szkół biorących udział w projekcie, bowiem obecna baza dydaktyczna jest przestarzała i niedostosowana do potrzeb, jakie stawia przed uczniami szkół zawodowych sytuacja na rynku pracy;
- praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko - pomorskiego: celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość; podczas praktyk uczniowie zapoznają się ze specyfiką środowiska pracy, panującymi w danej instytucji zasadami organizacyjnymi., zasadami rekrutacji, a co najważniejsze zdobędą nowe kontakty zawodowe; uczniowie zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie;
- efektywne programy doradztwa zawodowego: udział w zajęciach z doradztwa zawodowego ma na celu objęcie grup docelowych opieką doradczą (poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych); poznanie własnych atrybutów i możliwości, znajomość perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy to kluczowe czynniki ułatwiające start zawodowy młodych ludzi;
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu: matematyki, j. ang. i j. ros. - ich celem jest poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów uczniów klas II, III i IV, a jednocześnie dążenie do podniesienia średniej wyników zdawalności na egz. maturalnym z tych przedmiotów;
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych - ich celem będzie nadrobienie zaległości programowych powstałych w trakcie nauki oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej będą miały na celu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jej stosowania;
- wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu; targi i wystawy są wyznacznikiem tendencji gosp. i rynkowych, gdyż na targach są widoczne procesy zachodzące na rynku, typy, zakres, kierunki i tempo zmian; ponad to są one nie tylko instrumentem marketingu, lecz odzwierciedlają pełen obraz rynku; znaczenie targów jako miejsca kontaktów osobistych i komunikacji bezpośredniej pozostaje ogromne w czasach gwałtownego rozwoju i coraz większego zastosowania środków telekomunikacji, nowych mediów i Internetu; uczniom zostanie zapewniony przejazd, bilety i wyżywienie.

Każde zadanie będzie poprzedzone testami, ankietami i takie badanie będzie powtórzone na koniec każdego zadania w celu weryfikacji osiągnięcia założonych wskaźników. Uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych otrzymają art. piśmiennicze i notesy. Zakładamy, iż z projektu skorzysta 620 uczniów.

Agata Szafrańska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie