Polecane strony

Powiat Lipnowski otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zakup pomocy dydaktycznych do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski, w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica”. Program dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych zwanych ,,TIK”.

Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 87 500,00 zł, wkład własny 17 500,00 zł, kwota wnioskowana z Programu – 70 000,00 zł.

Dotację na zakup pomocy dydaktycznych otrzymało:

  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie, 
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie,
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie,
  • Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie,
  • Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie