Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Specyficzny klimat naszego Powiatu tworzą przede wszystkim mieszkający tu ludzie. Przywiązują oni dużą wagę do tradycji i bogatej kultury regionalnej, bowiem Powiat Lipnowski wchodzi w skład jednej z najstarszych części kraju – Ziemi Dobrzyńskiej. W Dobrzyniu nad Wisłą znajduje się Izba muzealna, w której oglądać można eksponaty kultury materialnej i bliżej poznać historię oraz specyfikę tej ziemi. Przeplatające się wpływy wielokulturowe spowodowały, że region Pojezierza Dobrzyńskiego bogaty jest w ciekawe wątki historyczne. Do takich przykładów należy chociażby regionalny strój mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie widać wyraźne wpływy i inspiracje strojem Kujawiaków. W przeszłości owe stroje znacznie się między sobą różniły, co spowodowane było pozycją społeczną i materialną poszczególnych miejscowości.

Mazurki, walczyki, kujawiaki i oberki - to właśnie ludowa muzyka Ziemi Dobrzyńskiej zachwyciła Fryderyka Chopina, który w 1824 i 1825 roku przebywał podczas wakacji w naszym regionie, w majątku Dziewanowskich w Szafarni. Letni pobyt na ziemiach Pojezierza Dobrzyńskiego miał istotny wpływ na kształtowanie się wrażliwości artystycznej, budując indywidualny styl kompozytora, pełen narodowych odniesień i ludowej ekspresji. Koncertując w 1825r. w pałacu Zboińskich w Kikole młody Chopin nie po raz pierwszy zetknął się z regionalną muzyką dobrzyńską, której echo odbija się w jego licznych kompozycjach. Zdaniem badaczy zasłyszane regionalne mazurki stały się pierwowzorem dojrzałych dzieł kompozytora. Wpływ folkloru i muzyki ludowej widać w późniejszych mazurkach i polonezach artysty.

Piękno oraz indywidualny styl Ziemi Dobrzyńskiej odnajdujemy w tradycyjnej twórczości ludowej. Postrzegane w kategoriach sztuki i popularne w połowie XIX wieku gliniane lub drewniane naczynia posiadały również dodatkowe zdobienia, takie jak namalowane motywy kwiatowe lub ornamenty. Główną ozdobą każdego domostwa były kupowane na odpustach oleodruki z wizerunkiem św. Rodziny, Matki Boskiej Częstochowskiej, a także litografie z Pietą Oborską i figura Maryi ze Skępego. Przyozdabiały one domowe ołtarzyki, które dodatkowo przystrajano bukietem bibułkowych kwiatów.

Każdy region wyróżnia odmienna tradycja, zwyczaje, obrzędy i wierzenia. Różnorodność folkloru odzwierciedla nie tylko bogatą historię miejsca, ale również styl życia jego mieszkańców. Wielowątkowość i silne powiązania ludności Ziemi Dobrzyńskiej z Mazowszem i Kujawami ukształtowały kulturowy wizerunek tej ziemi.

Odwiedzający naszą krainę turyści zawsze miło wspominają miejscową gościnność i obyczaje. W niektórych gminach do tej pory działają grupy folklorystyczne (np. „Radość” w Radomicach i „Wichowiaki” w Wichowie). W kultywowaniu tradycji czynnie uczestniczą również Koła Gospodyń Wiejskich organizując imprezy, takie jak Festiwale Smaków, w czasie których prezentują dorobek kulturalny Powiatu, a także regionalne przysmaki.

Powiat Lipnowski oferuje także bogaty wachlarz imprez kulturalno rozrywkowych, których nie można przegapić. Co roku Starostwo Powiatowe w porozumieniu z samorządami gminnymi organizuje dożynki powiatowo – gminne. Każdego roku odbywają się one w innej gminie. W 2015 roku Powiat Lipnowski był organizatorem diecezjalno-powiatowo-gminnych dożynek, które odbyły się na placu przy ruinach zamku w Bobrownikach. 

Nie sposób pominąć organizowanej od 2009 roku „SOŁTYSIADY”, czyli imprezy mającej na celu integrację sołtysów z terenu Powiatu Lipnowskiego, ale także dającą doskonałą okazję do zabawy lokalnej społeczności oraz przybyłym gościom.

Od 2007 roku w Lipnie odbywa się Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i Inni”, który z roku na rok przyciąga wielu miłośników kina – zarówno współczesnego jak i tego z okresu międzywojennego oraz gwiazdy polskiego filmu i teatru.

Największą imprezą w Powiecie Lipnowskim jest organizowany od 2012 roku (od 2013r. jest imprezą organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Lipnie oraz Urząd Gminy), w Kikole, Festiwal Kultury Ranczerskiej (wcześniej Festiwal Piosenki Ranczerskiej WILKOWYJCE).

Bogaty program artystyczny, czołowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej,  ogromny telebim, niezliczona ilość różnorakich stoisk promocyjnych, kulinarnych oraz ogromne wesołe miasteczko, zaangażowanie wielu osób prywatnych, stowarzyszeń, władz samorządowych oraz współpraca z Telewizją Polską spowodowały, że niewielkie miasteczko położone przy drodze krajowej nr10 każdego roku oblegane jest przez rzesze turystów.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie