Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/241/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2009 roku.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"

2. Administratorem kompleksu boisk sportowych “Moje boisko- Orlik 2012” jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnię, widownię oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4. Kompleks sportowy czynny jest dla wszystkich chętnych:
a) w okresie letnim (maj- wrzesień):
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-21.00
- w sobotę w godzinach 10.00- 21.30
- w niedzielę w godzinach 12.00-21.30
b) w okresie zimowym (październik- kwiecień):
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
- w sobotę w godzinach 10.00-20.00
- w niedzielę w godzinach 12.00- 18.00

5. W ramach terminów i godzin opisanych w pkt. 4 planuje się, iż z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w okresie roku szkolnego, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00, korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z trenerem środowiskowym i pod nadzorem właściwego dla danej grupy nauczyciela wychowania fizycznego, który prowadzi zajęcia.

6. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z kompleksu boisk, zatwierdzony bezpośrednio przed tymi okresami przez Administatora.

7. Zajęcia sportowe odbywające się w kompleksie boisk sportowych koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy z wyłączeniem zajęć opisanych w pkt. 5.

8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zabronić korzystania z obiektu.

9. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4 i 5 ustala i na bieżąco koordynuje Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie za pośrednictwem trenera środowiskowego, nadzorującego funkcjonowanie kompleksu i pełniącego na jego terenie codziennie dyżur.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk u trenera środowiskowego.

11. Administrator, za pośrednictwem trenera środowiskowego, zastrzega sobie prawo udostępnienia poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.

12. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.

13. Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

14. Osoby korzystające z boiska:
a) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie
b) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
c) obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez trenera środowiskowego

15. Administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie.

16. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego, o których mowa w pkt.5 są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

17. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów odbywających się w kompleksie boisk sportowych za bezpieczeństwo uczestników odpowiada: trener, instruktor, animator sportu, z zastrzeżeniem pkt. 14 a) w przypadku osób indywidualnie korzystających z boisk.

18. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

19. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników.

21. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego trenerowi środowiskowemu.

22. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

23. Kluby sportowe z terenu Powiatu Lipnowskiego mogą korzystać z kompleksu boisk na warunkach określonych w niniejszym regulaminie po uprzednim zarezerwowaniu terminów u trenera środowiskowego- w zakresie pozwalającym na proporcjonalne korzystanie z boisk przez wszystkie zainteresowane kluby.

24. Przepisy porządkowe:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego
b) używania butów piłkarskich na wysokich- metalowych i plastikowych korkach oraz kolcach
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu nie odpowiadającego przeznaczeniu boisk, np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu
f) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
g) zaśmiecania obiektu

REGULAMIN "ORLIKA" - pobierz

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie