Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 
Na zdjęciu od lewej w pierwszym rzędzie: Jacek Góźdź (Członek Zarządu Powiatu w Lipnie), Zbigniew Agaciński (Członek Zarządu Powiatu w Lipnie), Krzysztof Baranowski (Starosta Lipnowski), Mariola Rybka (Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie), Mariusz Linkowski (Wicestarosta Lipnowski), Andrzej Pączkowski ( Członek Zarządu Powiatu w Lipnie), Grażyna Frymarkiewicz, Marzena Niekraś, Rafał Baranowski, Iwona Bogdanowicz, Tadeusz Gradkiewicz, Andrzej Nowak, Józef Predenkiewicz, Jacek Zająkała, Sławomir Wiśniewski, Jakub Klaban, Łukasz Wasilewski, Krzysztof Grzywiński, Paweł Śliwiński. 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Numer Okręgu wyborczego

1.

Zbigniew Agaciński Członek Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2 - gm. Lipno i Bobrowniki

2.

Krzysztof Baranowski Starosta Lipnowski Nr 3 - gm. Wielgie i Dobrzyń n/ Wisłą

3.

Rafał Baranowski Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 5 - gm. Chrostkowo i Kikół

4.

Iwona Izabela Bogdanowicz Radny Rady Powiatu w Lipnie  Nr 4 - gm. Tłuchowo i Skępe

5.

Grażyna Barbara Frymarkiewicz Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 4 - gm. Tłuchowo i Skępe

6.

Jacek Zenon Góźdź Członek Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 1 - m. Lipno

7.

Tadeusz Andrzej Gradkiewicz Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 2 - gm. Lipno i Bobrowniki

8.

Krzysztof Grzywiński Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 1 - m. Lipno

9.

Jakub Krzysztof Klaban Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 1 - m. Lipno

10.

Mariusz Jan Linkowski Wicestarosta Lipnowski  Nr 4 - gm. Tłuchowo i Skępe

11.

Marzena Małgorzata Niekraś Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 3 - gm. Wielgie i Dobrzyń n/ Wisłą

12.

Andrzej Nowak  Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 2 - gm. Lipno i Bobrowniki

13.

Andrzej Pączkowski Członek Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 4 - gm. Tłuchowo i Skępe

14.

Józef Ryszard Predenkiewicz Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 5 - gm. Chrostkowo i Kikół

15.

Mariola Rybka Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie Nr 1 - m. Lipno

16.

Paweł Śliwiński  Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 3 - gm. Wielgie i Dobrzyń n/ Wisłą

17.

Łukasz Tomasz Wasilewski Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 3 - gm. Wielgie i Dobrzyń n/ Wisłą

18.

Sławomir Wiśniewski Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 2 - gm. Lipno i Bobrowniki

19.

Jacek Zająkała Radny Rady Powiatu w Lipnie Nr 5 - gm. Chrostkowo i Kikół
Stoją od lewej: Jerzy Kowalski (Członek Zarządu), Maria Kulig (Wicestarosta Lipnowski), Krzysztof Baranowski (Starosta Lipnowski), Anna Smużewska (Przewodnicząca Rady Powiatu), Marzena Niekraś, Grażyna Frymarkiewicz, Jacek Zająkała, Andrzej Nowak (Członek Zarządu), Mariola Rybka, Dorota Łańcucka, Małgorzata Rzepczyńska, Krzysztof Grzywiński , Tadeusz Gradkiewicz (Wiceprzewodniczący Rady), Jacek Góźdź (Wiceprzewodniczący Rady), Ryszard Dobieszewski (Członek Zarządu), Jan Wadoń, Sławomir Wiśniewski, Zbigniew Agaciński, Mariusz Linkowski.

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Numer Okręgu wyborczego

1.

Krzysztof Baranowski

Starosta Lipnowski

Nr 5 – gm. Chrostkowo i Kikół

2.

Maria Kulig

Wicestarosta Lipnowski

Nr 3 – gm. Dobrzyń n/Wisłą i Wielgie

3.

Ryszard Dobieszewski

Członek Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 3 – gm. Dobrzyń n/Wisłą i Wielgie 

4.

Jerzy Kowalski

Członek Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 4 – gm. Skępe i Gmina Tłuchowo

5.

Andrzej Nowak

Członek Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 2 – gm. Bobrowniki i Lipno

6.

Anna Smużewska

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

Nr 4 – gm. Skępe i Gmina Tłuchowo

7.

 Jacek Góźdź

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

Nr 1 – m. Lipno

8.

 Tadeusz Gradkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

Nr 2 – gm. Bobrowniki i Lipno

9.

Zbigniew Agaciński

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 2 – gm. Bobrowniki i Lipno

10.

Grażyna Frymarkiewicz

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 4 – gm. Skępe i Gmina Tłuchowo

11.

Krzysztof Grzywiński

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 1 – m. Lipno

12.

Mariusz Linkowski

Radna Rady Powiatu w Lipnie

Nr 4 – gm. Skępe i Gmina Tłuchowo

13.

Dorota Łańcucka

Radna Rady Powiatu w Lipnie

Nr 1 – m. Lipno

14.

Marzena Niekraś

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 3 – gm. Dobrzyń n/Wisłą i Wielgie 

15.

Mariola Rybka

Radna Rady Powiatu w Lipnie

Nr 1 – m. Lipno

16.

Małgorzata Rzepczyńska

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 5 – gm. Chrostkowo i Kikół

17.

Jan Wadoń

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 3 – gm. Dobrzyń n/Wisłą i Wielgie 

18.

Sławomir Wiśniewski

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 2 – gm. Bobrowniki i Lipno

19.

Jacek Zająkała

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 5 – gm. Chrostkowo i Kikół

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Numer Okręgu wyborczego

1.

Krzysztof Baranowski

Starosta Lipnowski

Nr 5 – gm. Chrostkowo i Kikół

2.

Anna Smużewska

Wicestarosta Lipnowski

Nr 4 – gm. Skępe i Gmina Tłuchowo  

3.

Jan Kołaczyński

Członek Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 3 – gm. Dobrzyń n/Wisłą i Wielgie 

4.

Karol Kwiatkowski

Członek Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 3 – gm. Dobrzyń n/Wisłą i Wielgie

5.

Mieczysław Mirosław Kwiatkowski

Członek Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 2 – gm. Bobrowniki i Lipno

6.

Rafał Wiśniewski

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

Nr 1 – m. Lipno

7.

 Renata Ofmańska

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie

Nr 2 – gm. Bobrowniki i Lipno

8.

 Halina Stanisława Opalczewska

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie

Nr 4 – gm. Skępe i Gmina Tłuchowo

9.

Jacek Zenon Góźdź

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 1 – m. Lipno

10.

Krzysztof Grzywiński

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 1 – m. Lipno

11.

Stanisław Jagielski

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 2 – gm. Bobrowniki i Lipno

12.

Zofia Kuczmarska

Radna Rady Powiatu w Lipnie

Nr 3 – gm. Dobrzyń n/Wisłą i Wielgie 

13.

Maria Katarzyna Kulig

Radna Rady Powiatu w Lipnie

Nr 3 – gm. Dobrzyń n/Wisłą i Wielgie

14.

Mariusz Jan Linkowski

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 4 – gm. Skępe i Tłuchowo

15.

Elżbieta Mazanowska

Radna Rady Powiatu w Lipnie

Nr 5 – gm. Chrostkowo i Kikół  

16.

Andrzej Nowak

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 2 – gm. Bobrowniki i Lipno

17.

Józef Wiśniewski

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 5 – gm. Chrostkowo i Kikół

18.

Tomasz Woźnicki

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 4 – gm. Skępe i Gmina Tłuchowo

19.

Jerzy Ludwik Zieliński

Radny Rady Powiatu w Lipnie

Nr 1 – m. Lipno

 

 1. Białucha Wiesław - Wiceprzewodniczący Rady
 2. Gęsicki Przemysław - Radny
 3. Góźdź Jacek - Radny
 4. Grzywiński Krzysztof - Radny
 5. Jagielski Stanisław - Radny
 6. Kłobukowski Dariusz - Przewodniczący Rady
 7. Kwiatkowski Karol - Członek Zarządu Powiatu
 8. Kwiatkowski Mieczysław - Członek Zarządu Powiatu
 9. Linkowski Mariusz - Radny
 10. Nowak Andrzej - Radny
 11. Opalczewska Halina - Wiceprzewodnicząca Rady
 12. Poliwko Jarosław - Wicestarosta Lipnowski
 13. Stroiński Lucjan - Radny
 14. Wiśniewski Józef - Radny
 15. Wiśniewski Rafał - Radny
 16. Wojciechowski Piotr - Członek Zarządu Powiatu
 17. Wysocki Jerzy - Radny
 18. Zająkała Jacek - Radny

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie