Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

czwartek, 06 czerwiec 2024

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie

III sesja VII kadencji Rady Powiatu w Lipnie - 05.06.2024r. III sesja VII kadencji Rady Powiatu w Lipnie - 05.06.2024r. fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

5 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie odbyła się III sesja VII kadencji Rady Powiatu w Lipnie, której głównymi punktami było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2023 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o samorządzie terytorialnym, Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił Radzie „Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego” obejmujący podsumowanie działalności Zarządu w 2023 roku, a w szczególności realizację przyjętych polityk, programów i strategii oraz wykonania uchwał Rady Powiatu. Po zapoznaniu się z Raportem oraz biorąc pod uwagę uzyskane w toku debaty wyjaśnienia i informacje radni jednogłośnie (przy 18 obecnych na sali) w głosowaniu jawnym udzielili Zarządowi wotum zaufania.

Najważniejszym punktem sesji było przedstawienie i omówienie sprawozdania z wykonania budżetu na 2023 rok, a co za tym idzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu na rok 2023, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium oraz informacji o stanie mienia, Radni jednogłośnie, w obecności 18 osobowego składu Rady, Rada udzieliła Zarządowi Powiatu w Lipnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok.

- Bardzo dziękuję Radnym, za pozytywną oceną Władz Powiatu w 2023 roku. Był to rok pełen inwestycji i realizacji ważnych dla Powiatu zadań, z której to misji wraz z Zarządem wywiązaliśmy się sumiennie. Należy podkreślić również wielką rolę naszego wydziału finansowego i pani skarbnik Moniki Lewandowskiej, która czuwała nad całością realizacji budżetu. To absolutorium to nasz wspólny sukces. Cieszę się również z faktu, że udało nam się zrealizować liczne inwestycje i inne ważne zadania czy wydarzenia, a ponadto wypracowaliśmy 2,5 mln zł nadwyżki oraz zmniejszyliśmy deficyt budżetowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu całego Zarządu Powiatu w Lipnie za okazane nam wsparcie i zaufanie. Jest to dla nas nie tylko duża satysfakcja ale przede wszystkim motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz Powiatu i Jego Mieszkańców - mówił starosta, Krzysztof Baranowski.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie