Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Dom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

czwartek, 30 wrzesień 2021

Dotacja celowa od Gminy Lipno

Podpisanie umów - dotacja celowa (na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski, Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski) Podpisanie umów - dotacja celowa (na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski, Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski) fot. Daria Sumińska | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Końcówka września przyniosła kolejne środki finansowe dla naszego powiatu. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie została podpisana umowa z władzami Gminy Lipno dotycząca pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipno.

Zgodnie z zapisami umowy, w terminie do 15.10.2021r., Gmina przekaże Powiatowi kwotę 15.000,00zł w formie dotacji na organizację publicznego transportu zbiorowego, które to zadanie realizuje Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.

- Cieszę się, że nasz Zakład, powołany do życia w 2017 roku cały czas się rozwija. Mieszkańcy chętnie podróżują naszymi busami i autobusami, a także coraz częściej wybierają nas do obsługi organizowanych przez siebie wyjazdów i wycieczek. - Chciałbym w tym miejscu podziękować Gminie Lipno oraz pozostałym gminom, które nas wspierają. Dzięki owocnej współpracy możemy tak planować trasy naszych autobusów, aby likwidować białe plamy na mapie powiatu, a nasi mieszkańcy mogą dzięki temu podróżować między gminami w komfortowych warunkach - starosta, Krzysztof Baranowski.

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie