Polecane strony

czwartek, 24 grudzień 2020

Będą stypendia dla studentów medycyny

Będą stypendia dla studentów medycyny Fot. Marcin Jaworski

Szpital Lipno” sp. z o.o. jest na mapie jednostek Powiatu Lipnowskiego podmiotem szczególnym. Nie tylko świadczy usługi medyczne dla całego regionu, ale przede wszystkim jest jednym z największych pracodawców, co w przypadku obecnej sytuacji na rynku pracy jest nie do przecenienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu w Lipnie wraz z Radnymi nie ustaje w podejmowaniu szeregu działań mających na celu polepszenie warunków lokalowych poszczególnych oddziałów, o czym świadczą zaplanowane na 2021r. poważne zamierzenia inwestycyjne, ale przede wszystkim nieustanne, systematyczne regulowanie zobowiązań, które Powiat przejął na swoje barki likwidując SP ZOZ w Lipnie i powołując do życia Spółkę „Szpital Lipno”, która mogła zacząć funkcjonować z „czystym” kontem. Na Powiecie ciężar spłaty tychże zobowiązań będzie spoczywał do roku 2028. W budżecie Powiatu na 2021r. zabezpieczona została na ten cel kwota 1.178.376,00 zł co spowoduje, że na koniec 2021r. pozostanie, z przejętego w 2009r. długu w wysokości ponad 67mln zł, do spłaty „jedynie” 7.855.840,00zł, co jest kwotą w żaden sposób nie zagrażającą stabilności finansowej Powiatu.

Jednakże należy zauważyć, że nie same obiekty szpitalne i ich standard, czy wyposażenie leczą ludzi, niezbędny jest personel medyczny. Cała służba zdrowia od pewnego czasu boryka się z problemem braków kadrowych. Dostrzegając wagę tego zjawiska wyszedłem wraz z Zarządem Powiatu w Lipnie z inicjatywą do Rady Powiatu, aby stworzyć swego rodzaju „fundusz” stypendialny dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim.

Planowane jest umożliwienie studentom w/w kierunków ubiegania się o pomoc materialna w postaci stypendium od III roku studiów do ich ukończenia. Warunki ubiegania się o taka pomoc zostaną określone w Regulaminie, który uchwali Rada Powiatu.

Jednym z kluczowych warunków, jaki zostanie przez Zarząd Powiatu zaproponowany Radzie będzie nałożenie na studenta, który otrzyma stypendium, zobowiązania do odbycia stażu w Spółce „Szpital Lipno” bezpośrednio po zakończeniu studiów lekarskich oraz podjęci a w niej pracy po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza. Osoba taka zostałaby zatrudniona na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy na okres stanowiący dwukrotność okresu na jaki było przyznane stypendium. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie tylko ma motywować do studiowania na kierunkach lekarskich i stanowić wsparcie dla studentów, ale również zapewnić stabilność przyszłego zatrudnienia, choćby na początku kariery zawodowej.

- Mam nadzieję, że staż w lipnowskim szpitalu dla wielu przyszłych lekarzy będzie początkiem wspaniałej kariery, a nie ukrywam, że liczę też na to, że nawiązana współpraca okaże się trwałą i to nasz szpital młodzi lekarze wybiorą jako swoje miejsce na rozwój zawodowy, że wybiorą powiat lipnowski, jako swoje miejsce na ziemi, swoją „małą ojczyznę”- powiedział starosta lipnowski Krzysztof Baranowski.

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie