Polecane strony

środa, 21 październik 2020

Nowe zestawy komputerowe dla powiatowych szkół

Zdjęcie ilustracyjne - zestawy komputerowe Zdjęcie ilustracyjne - zestawy komputerowe fot. Internet

Wiosenne zamknięcie na wiele tygodni placówek oświatowych wymusiło nowe standardy realizacji zajęć edukacyjnych. Nauczyciele prowadzili lekcje wykorzystując mobilne programy i aplikacje, a uczniowie zamiast w szkolnych ławach, zasiadali przed monitorami komputerów.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju także wymusza podjęcie działań mający na celu zapewnienie ciągłości nauczania oraz bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom placówek oświatowych. Dlatego Władze Powiatu już na początku roku szkolnego podjęły decyzję o zakupie sprzętu komputerowego na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. Dzięki temu 157 zestawów komputerowych z niezbędnym oprogramowaniem, o łącznej wartości blisko 227.500,00 złotych, zakupionych ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego trafi do nauczycieli szkoły specjalnej, szkół średnich oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Do Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie (na potrzeby szkoły oraz Centrum Kształcenia Zawodowego) trafi 60 zestawów komputerowych, Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie otrzyma 36 zestawów, Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem zyska 20szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-One, Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka otrzyma 18 zestawów komputerowych, 4 mniej trafią do Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie otrzyma 9 komputerów.

- Zakupiony sprzęt sfinansowaliśmy ze środków własnych. Komputery będą służyć całej społeczności danej placówki do celów dydaktycznych, będą wykorzystywane także do obsługi dziennika elektronicznego. Chcemy usprawnić pracę naszych szkół zakresie prowadzenia nauki, np. w trybie zdalnym czy hybrydowym. Teraz, gdy zajdzie taka potrzeba, każdy nauczyciel będzie mógł ze swojej klasy, w ciszy i skupieniu zająć się prowadzeniem zajęć zdalnie  - mówi starosta Krzysztof Baranowski.

Warto dodać, że nie są to pierwsze zakupy  sprzętu komputerowego poczynione w tym roku przez Powiat Lipnowski. W ramach środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono 24 laptopy, które trafiły do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat.

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie