Polecane strony

piątek, 09 październik 2020

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu w Lipnie

Sesja Rady Powiatu w Lipnie (arch.) Sesja Rady Powiatu w Lipnie (arch.) fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

16 października 2020 roku (piątek) o godz. 12:00 się w auli Zespołu Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Porządek obrad XX sesji:

 • 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.  
 • 5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2020 roku.
 • 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029,
 3. zmiany uchwały nr XVI/134/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie inwestycji drogowych
 4. uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
 5. zmiany uchwały Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski;
 6. zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020 roku, Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Nr XIX/163/2020 z dnia 2 września 2020 r.;
 7. rozpatrzenia petycji mieszkańców i właścicieli działek w okolicach Jeziora Orłowskiego z dnia 11.06.2020 r.;
 8. wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipna zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej;
 9. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,51 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego;
 10. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,13 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego;
 11. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,05 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego;
 12. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu części powierzchni technicznej w szafie serwerowej typu RACK, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b z przeznaczaniem na instalację urządzeń telekomunikacyjnych (2 przyłącza światłowodowe);
 13. wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.
 • 9. Sprawy różne i komunikaty.
 • 10. Zakończenie.         

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie