piątek, 15 listopad 2019

X posiedzenie Powiatowe rady Seniorów

X posiedzenie Powiatowe rady Seniorów fot. Biuro Rady, Starostwo Powiatowe w Lipnie

Dziś (15.11.2019r.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie odbyło się X posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów, w którym uczestniczył Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski oraz Wicestarosta Lipnowski Maria Kulig. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Powiatowej Rady Seniorów – Mieczysław Sławkowski, który powitał wszystkich zebranych.

Następnie, po stwierdzeniu quorum, przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady i przyjęciu porządku zebrania, przystąpiono do głównych punktów programu, którymi było omówienia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok oraz omówienia współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Przedstawiciele władz powiatu przedstawili zakres w jakim udało się wesprzeć organizacje pozarządowe w ich działalności oraz pokrótce nakreślili ramy tejże współpracy na najbliższy rok budżetowy.

Jednocześnie podkreślili, że Powiat Lipnowski jak zawsze jest otwarty na współpracę z Powiatową Radę Seniorów i bardzo sobie ceni punkt widzenia jej przedstawicieli, zarówno na potrzeby lokalne, jak i te o zasięgu ogólnopolskim.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie