czwartek, 14 listopad 2019

Ważna informacja dla właścicieli pojazdów! Nowe przepisy od 1 stycznia 2020 roku!

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Internet

Od 01.01.2020r. wchodzi w życie nowy przepis art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wprowadza nałożenie kary pieniężnej na właścicieli pojazdów w wysokości od 200 do 1000 złotych, którzy nie zawiadomią starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Karze pieniężnej podlegać mają również właściciele pojazdów sprowadzonych z terytorim państwa członkowskiego UE, którzy nie dokonują ich rejestracji na terytorium RP w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu.

Art. 140mb [Przepis karny] wchodzi od 2020-01-01

128)Kto:

będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie