środa, 15 maj 2019

Jest zgoda Rady na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”

9 maja 2019 roku odbyła się VI Sesja Rady Powiatu w Lipnie, na której została przyjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”.

Stowarzyszenie to jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw położonych przy drodze krajowej nr 10 na terenie całej Polski. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia. W szczególności stowarzyszenie to ma na celu inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S10. Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez m.in. reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S10.

Lipnowscy radni zdecydowali, że koniecznym jest zadbanie by interesy Powiatu Lipnowskiego były właściwie reprezentowane na forum publicznym. Dlatego też poprzez udział w pracach Stowarzyszenia będzie możliwość nakłonienia decydentów, by przebieg planowanej ekspresowej drogi S10 był zbieżny z interesami naszego powiatu i regionu. Reprezentując Powiat Lipnowski w Stowarzyszeniu podejmiemy wszelkie możliwe działania byśmy nie stali się jednostką peryferyjną na komunikacyjnej mapie Polski, by Nasze interesy były głośno i stanowczo przedstawione na forum tej nowopowstałej Wspólnoty.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie