środa, 15 maj 2019

Radni zabezpieczyli dodatkowe środki na poprawę bezpieczeństwa

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rada Powiatu w Lipnie podczas VI sesji w dniu 9 maja 2019 roku podjęła decyzję o dokonaniu zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 70 000,00 zł.

Radni powiatowi postanowili zwiększyć wydatki w rozdziale dotyczącym Komendy Powiatowej Policji, w szczególności z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w wysokości 35 000,00 zł. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 35 000,00 zł na zakup doposażenia umundurowania funkcjonariuszy straży.

Władze Powiatu rozumieją, jak ważne dla wszystkich mieszkańców powiatu jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa publicznego, dlatego w miarę możliwości starają się wspierać służby odpowiedzialne za jego zapewnienie poprzez inwestycje w sprzęt i wyposażenie jednostek, jak też przede wszystkim chcą wspierać i doceniać trudną i niebezpieczną pracę funkcjonariuszy zarówno Straży Pożarnej, jak i Policji, którzy wypełniając swoje codzienne obowiązki, często narażają życie i zdrowie, z poświęceniem i zaangażowaniem czuwają nad bezpieczeństwem i spokojem publicznym w Powiecie Lipnowskim.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie