Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Beitragsseiten

Inwestycja Powiat Lipnowskiego pn. "Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Lipnie" otrzymała dotację w wysokości 4.165.000,00zł z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

W II edycji Programu Powiat Lipnowski złożył wniosek o objęcie dofinansowaniem zaplanowanego projektu inwestycyjnego jakim jest "Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Lipnie".  Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została udzielona z dniem 14.06.2022r.

Po zakończeniu postępowania zakupowego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu w Lipnie Andrzejem Nowakiem, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Barbary Małkiewicz podpisali umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Wielobranżowo – Usługowo – Produkcyjnym „Przembud” Spółka z o.o. z Włocławka na realizacje zadania

Wartość  umowy opiewa na  kwotę 5.633.400,00 zł brutto, z czego kwota 4.165.000,00zł stanowi dotację Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a Powiat Lipnowski wniesie wkład własny w wysokości 1.468.400,00

W jej ramach Wykonawca wybuduje budynek o nowoczesnej bryle, pełniącego dwie funkcje. Część usługowa przeznaczona będzie  pod świadczenie usług przedszkolnych i/lub żłobka. Część mieszkalna przeznaczona natomiast zostanie w szczególności do zapewnienia mieszkań dla personelu medycznego zatrudnionego w Szpitalu Lipno sp. z o.o., w tym dla zaineresowanych stypendystów Powiatu Lipnowskiego.

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Projekt " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
 • RFPIS Polski Ład
 • Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

  Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

  Prominente aus Lipno

  jerzy_pietrkiewicz.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie