Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Projekt pn. "Powiat stawia na młodzież" realizowany przez Powiat Lipnowski w okresie od 01.01.2014 r. do 30. 07.2015 r.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego niepieniężnego Powiatu Lipnowskiego - (udostępnienie izb lekcyjnych). Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Wartość projektu opiewa na kwotę: 1 032 480,02 złotych.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte trzy szkoły z Powiatu Lipnowskiego, których profil zajęć jest zgodny z wymogami projektu:

  • Liceum Ogólnokształcące w Lipnie,
  • Liceum Ogólnokształcące w Skępem,
  • Gimnazjum Specjalne w Lipnie.

Projekt złożony jest z 5 zadań skierowanych do uczniów:

Zadanie1. Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT (teleinformatyka).

Zajęcia mają na celu podniesienie wyników nauczania z: matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, ICT

Zadanie 2. Realizacja ścieżek edukacyjnych.

Atrakcją w/w zadania będą realizowane wizyty w miejscach kultury i wycieczki do miejsc o znaczeniu historycznym naszego regionu dla uczniów klas I-III LO i Gimnazjum Specjalnego.

Zadanie 3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe i staże.

Zadanie ma na celu umożliwienie uczniom wybór dalszego kierunku kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy. Z grupy uczniów objętych doradztwem 110 ma szanse na odbycie stażu w ilości 150 godzin u lokalnych pracodawców. W projekcie przewidziano stypendium za odbyty staż.

Zadanie 4. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

Mają na celu w szczególności przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce.

Zadanie 5. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Są to zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Gimnazjum Specjalnego w Lipnie.

Przebieg każdego zadania będzie monitorowany pod kątem osiągnięcia złożonych celów. Z projektu skorzysta co najmniej 485 uczniów.


Informacje

 W ramach projektu pn. „Powiat stawia na młodzież" uczniowie LO w Lipnie zrealizowali kolejną wycieczkę do miejsc o znaczeniu historycznym naszego regionu w ramach ścieżki tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.

 

Od 1 września w szkołach  rozpoczęła się dalsza realizacja zajęć projektu pt. "Powiat stawia na młodzież"

 

Wycieczka w ramach ścieżki ekologicznej - uczniowie Gimnazjum Specjalnego w Lipnie na wycieczce w Górznie

 

W ramach zadania 3 projekt jest na etapie końcowym z przygotowania uczniów przez Doradców edukacyjno-zawodowych do podjęcia staży.

 

Z dniem 30 kwietnia 2014 r. zakończyły się zajęcia z uczniami klas maturalnych mające na celu podniesienie wyników z egzaminu maturalnego.


Uczniowie klasy militarnej LO Skępe w dniu 10 kwietnia w ramach realizacji ścieżki z przedsiębiorczości odwiedzili w jednostkę wojskową w Inowrocławiu i zwiedzili lotnisko wojskowe.

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie w ramach ścieżki z tożsamości regionalnej wychowania patriotycznego uczestniczyli w wycieczce szlakiem Żnin, Biskupin, Strzelno, Kruszwica w dniu 12 maja.

 

W celu podniesienia świadomości tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie uczestniczyli w dwudniowej wycieczce szlakiem zamków po ziemi dobrzyńskiej (Dobrzyń nad Wisłą, Bobrowniki, Radziki, Golub Dobrzyń).

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Prominente aus Lipno

lech_walesa.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie