Polecane strony

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie

stopień: 1

prawd. 80%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C

Uwagi: Brak.

Ważne: Od: 2021-01-08 18:00 do: 2021-01-09 09:00

synoptyk IMGW-PIB: Maria Poświata

Czas wydania: 2021-01-08 11:51

Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Źródło: IMGW-PIB

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie

stopień: 1

prawd. 80%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

Uwagi: Brak.

Ważne: Od: 2021-01-07 20:00 do: 2021-01-08 09:00

synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Pietrucha

Czas wydania: 2021-01-07 11:51

Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Źródło: IMGW-PIB

Ostrzeżenie meteorologiczne: Gęsta mgła

stopień: 1

prawd. 80%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, powodujące ograniczenie widzialności poniżej 200 m, miejscami marznące, mogąc powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Uwagi: Brak.

Ważne: Od: 2020-12-31 19:00 Do: 2021-01-01 10:00

synoptyk IMGW-PIB: Maria Poświata

Czas wydania: 2020-12-31 11:43

Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Źródło: IMGW-PIB
czwartek, 31 grudzień 2020

Kondolencje

środa, 30 grudzień 2020

Zmiana godzin pracy w Sylwestra

Uprzejmie informujemy, iż w Sylwestra, tj. 31 grudnia 2020r. (czwartek) Starostwo Powiatowe w Lipnie czynne będzie w godzinach 7:30 – 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

środa, 30 grudzień 2020

Przed nami bardzo intensywny rok

Dla Powiatu Lipnowskiego nowy 2021r zapowiada się bardzo intensywnie. Poza szeregiem inwestycji na rok  następny w budżecie Powiatu zaplanowano ponad 1,1 mln zł na remonty w jednostkach podległych Powiatowi.

Jedną z poważniejszych pozycji są jak zawsze remonty nawierzchni dróg powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, w tym m.in. zaplanowany remont przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Chrostkowo.  

Ponadto na 2021r założono wykonanie remontów w obiektach pałacowych stanowiących własność Skarbu Państwa m.in. w pałacu położonym w miejscowości Niedźwiedź i Hornówek oraz w poszczególnych obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego. W ramach tych prac zostaną przeprowadzone również: remont drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi,  a także remont łazienek na odcinku A w tej jednostce.

W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami „przenosinami” Wydziału Komunikacji i Transportu do gruntownie zmodernizowanego budynku przy ul. Sierakowskiego 10c (dawna hurtownia) również w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lipnie zaplanowany został remont dla dostosowania pozyskanego miejsca do potrzeb poszczególnych wydziałów.

- Mam nadzieję, że wszystkie prace, do których przymierza się Zarząd Powiatu w Lipnie w 2021r. zostaną przeprowadzone bez większych komplikacji, w zaplanowanym zakresie i terminach. Wszelkie te prace, choć mogą powodować pewne chwilowe niedogodności, to jednak ostatecznie prowadzić będą do rezultatów, które dla wszystkich będą pozytywne i przyniosą wiele satysfakcji przyszłym użytkownikom - powiedział Starosta.

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie informuje, iż dnia 24.12.2020 tj. w Wigilię Bożego Narodzenia kursy będą realizowane do godziny 16:00.

Jako ostatnie będą następujące kursy:

 • Lipno do Kikół - 16:20
 • Lipno do Skępe - 16:30
 • Lipno do Chrostkowo - 16:20
 • Lipno do Bobrowniki - 14:25
 • Lipno do Tłuchowo(przez Skępe) - 15:45
 • Lipno do Tłuchowo(przez Jasień) - 16:10
 • Lipno do Dobrzyń nad Wisłą - 16:15
 • Lipno do Maliszewo, Brzeźno - 16:10
 • Lipno do Kikół(przez Sumin) - 14:30

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 08.30 w auli Zespołu Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Porządek obrad XXII sesji:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad XXI sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 r.
 9. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029
 10. ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego
 11. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2021
 12. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za 2019 rok radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i osób zarządzających powiatową osobą prawną oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie mających upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Starosty Lipnowskiego.
 13. Sprawy różne i komunikaty.
 14. Zakończenie.  

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE ogłasza nabór wniosków dla mikro i małych przedsiębiorców o przyznanie jednorazowej dotacji z  przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

O dotacje wnioskować mogą mikro i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, którzy:

 1. na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, zgodnymi z poniższymi kodami :

1.

PKD 47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2.

PKD 47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona   w wyspecjalizowanych sklepach

3.

PKD 47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4.

PKD 47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5.

PKD 47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6.

PKD 49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7.

PKD 56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

8.

PKD 56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

9.

PKD 56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10.

PKD 56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

11.

PKD 56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

12.

PKD 59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

13.

PKD 59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

14.

PKD 59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

15.

PKD 59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

16.

PKD 59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

17.

PKD 74.20.Z

Działalność fotograficzna

18.

PKD 77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

19.

PKD 79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

20.

PKD 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

21.

PKD 85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

22.

PKD 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

23.

PKD 85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

24.

PKD 85.59.A

Nauka języków obcych

25.

PKD 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26.

PKD 86.10.Z[1]

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa  w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
¹ Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 30.09.2020 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej. 

27.

PKD 86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

28.

PKD 86.90.D

Działalność paramedyczna

29.

PKD 90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

30.

PKD 90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

31.

PKD 90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

32.

PKD 91.02.Z

Działalność muzeów

33.

PKD 93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

34.

PKD 93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

35.

PKD 93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

36.

PKD 93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

37.

PKD 93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów starach, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

38.

PKD 93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

39.

PKD 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

40.

PKD 96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

41.

PKD 96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020r.

 1. przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskanych w październiku albo listopadzie 2020r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019r.

III. na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

Dotacja podlega zwrotowi przez mikro albo małego przedsiębiorcę w całości, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w okresie od 19.12.2020r do 31.01.2021r.

 

WNIOSKI ZŁOŻONE W INNEJ FORMIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE !!!!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie  od poniedziałku do piątku w godz. 715 – 1515  pod numerem telefonu: 54 288 67 51.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22.12.2020r.

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwa Powiatowego w Lipnie

wprowadza możliwość telefonicznego umówienia się na termin załatwienia sprawy w zakresie rejestracji pojazdu.

Telefoniczne umówienie wizyty możliwe jest codziennie (w dni robocze) w godzinach 8.00- 15.00; w piątki 8.00-14.00

pod numerem telefonów:

 • 54 30-66-141
 • 54 30-66-142

UWAGA: W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy przychodzić do Urzędu nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wprowadzonego udogodnienia.

Strona 1 z 133

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie