Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powiat Lipnowski otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zakup pomocy dydaktycznych do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski, w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica”. Program dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych zwanych ,,TIK”.

Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 87 500,00 zł, wkład własny 17 500,00 zł, kwota wnioskowana z Programu – 70 000,00 zł.

Dotację na zakup pomocy dydaktycznych otrzymało:

 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie, 
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie,
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie,
 • Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie,
 • Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Ze środków pochodzących z programu szkoły zakupiły:

 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie – monitor interaktywny MAC 65” i monitor interaktywny 75”
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie – dwa monitory interaktywne MAC 65”
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie – monitor interaktywny MAC 65” i monitor interaktywny 75”
 • Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie – monitor interaktywny MAC 65” i monitor interaktywny 75”
 • Technikum w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą – dwa monitory interaktywne MAC 65”

Powyższe monitory mają ekrany dotykowe i są wyposażone w technologię podczerwieni, która obsługuje dotyk 10 punktów. Takie rozwiązanie pozwala na pracę kilku uczniów jednocześnie, ucząc ich zasad współpracy. Wyposażone zostały w szybę przeciwodblaskową, która poprawia wydajność, ponieważ traci się mniej światła i pomaga użytkownikom wyraźnie widzieć wyświetlacz bez odbicia światła otoczenia.

Monitory interaktywne mogą być wykorzystane na lekcjach poprzez:

 • wyświetlanie filmów, zdjęć, prezentacji do lekcji,
 • korzystanie z ebooków np. podkreślanie interesujących treści,
 • uruchomienie podręcznika multimedialnego,
 • wykorzystanie narzędzi internetowych do przeprowadzania quizów i zagadek,
 • prezentowanie prac wykonanych przez uczniów,
 • uczniowie mają możliwość odtworzenia lekcji (funkcja nagrywania lekcji),
 • odtwarzanie programów o charakterze terapeutycznym: (np. Program aktywności ruchowej Knillów).

Monitory interaktywne mogą być również wykorzystywane do lekcji na platformie TEAMS podczas zdalnego nauczania.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Prominente aus Lipno

jerzy_pietrkiewicz.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie