Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

środa, 29 maj 2024

Zawiadomienie o III sesji VII kadencji Rady Powiatu w Lipnie

II sesja VII kadencji Rady Powiatu w Lipnie II sesja VII kadencji Rady Powiatu w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

 

Zawiadamiam, że na dzień 5 czerwca 2024 roku (środa), godz. 13.00 zwołuję III sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno.

Porządek obrad III sesji:

 • 1. Otwarcie III sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przedstawienie porządku obrad III sesji.
 • 5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2024-2039
 • 8. Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2023 rok.
 1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2023 rok
 2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2023 rok
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania.
 • 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2023 rok.
 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2023 rok
 2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2023 rok
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2023 rok
 4. przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2023 rok
 5. otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2023 rok
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2023
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2023 rok.
 • 10. Sprawy różne i komunikaty.
 • 11. Zakończenie.         

Przewodnicząca Rady

Dr n. o zdr. Mariola Rybka

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie