Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

wtorek, 28 listopad 2023

Stypendia Prezesa Rady Ministrów - wśród wyróżnionych uczniowie z Powiatu Lipnowskiego

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów na scenie Stypendyści Prezesa Rady Ministrów na scenie fot. ZS w Dobrzyniu nad Wisłą (nadesłane)

W czwartek, 23 listopada 2023r. w LZK we Włocławku uroczyście wręczono najlepszym uczniom dyplomy i stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Z powiatu lipnowskiego wyróżnienia te otrzymali: Aleksandra Śmiechowska z Technikum Rolniczego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą, Bartosz Borowicz z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Lipnie, Jakub Borucki z Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Wojciech Drożyński z Technikum w Zespole Szkół w Skępem oraz Maja Wenderlich z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Skępem.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wysokość stypendium określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów i wynosi od tego roku szkolnego 500 złotych miesięcznie. Jest ono wypłacane przez wojewodę w dwóch ratach: pierwsza rata - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga rata- do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. W latach szkolnych 2019-2020-2023/2024, stypendium może być przyznane dwóm uczniom danej szkoły spełniającym ustawowe warunki.

Tekst i fotografie: Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą (nadesłane)

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie