Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

poniedziałek, 20 listopad 2023

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Powiatu w Lipnie

Sesja Rady Powiatu w Lipnie Sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. Marcin Jaworski

Zawiadamiam, że na dzień 24 listopada 2023 roku (piątek), godz. 11.00 zwołuję LVI sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno.

Porządek obrad LVI sesji:

 • 1. Otwarcie LVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przedstawienie porządku obrad LVI sesji.
 • 5. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2022/2023.
 • 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie, Staroście Lipnowskiemu i Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu.
 • 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023;
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2023-2038; 
 • zmiany Uchwały Nr LV/478/2023 Rady Powiatu z dnia 27.10.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2023 r.;
 • zmiany Uchwały Nr XLVI/412/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023roku zmienionej uchwałą nr LIII/465/2023 Rady Powiatu w Lipne z dnia 11.09.2023 r.
 • przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na rok 2024;
 • przyjęcia „Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016 - 2018 z perspektywą do roku 2022", za lata 2019-2022r.
 • wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem.
 • 10. Sprawy różne i komunikaty.
 • 11. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie