Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

środa, 31 maj 2023

Zawiadomienie o LI sesji Rady Powiatu w Lipnie

XLVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie XLVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. Daria Sumińska

06 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b odbędzie się LI sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Porządek obrad LI sesji:

 1. Otwarcie LI sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad LI sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
 • b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2023-2038
 • 8. Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2022 rok.
 • a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2022 rok
 • b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2022 rok
 • c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania.
 • 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2022 rok.
 • a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2022 rok
 • b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2022 rok
 • c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2022 rok
 • d) przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2022 rok
 • e) otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2022 rok
 • f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2022
 • g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2022 rok.
 • 10. Sprawy różne i komunikaty.
 • 11. Zakończenie.          

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie