Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

wtorek, 20 grudzień 2022

Zaświadczenie wydane w e-Urzędzie Skarbowym to dokument elektroniczny

e-Urząd Skarbowy (zdjęcie ilustracyjne) e-Urząd Skarbowy (zdjęcie ilustracyjne) fot. Internet

W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można otrzymać zaświadczenia o dochodach,  a także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny (plik) i doręczane na konto podatnika w e-US. Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać zaświadczenia na swoim koncie w serwisie. Warunkiem jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne.

Jakie zaświadczenia można uzyskać w e-US 

W serwisie wydawane są zaświadczenia:

  • o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
  • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU);
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Zaletą korzystania z usługi jest brak konieczności wizyty w urzędzie skarbowym i skrócony czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia. Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodach i 54% zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut. Ponadto zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej.

Zaświadczenie elektroniczne a papierowe

Dokument elektroniczny (plik) pobrany z e-US ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy.

Zaświadczenie doręczane na konto podatnika w serwisie jest podpisane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa KAS lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego pracownika urzędu skarbowego.

Osoby, które otrzymają takie zaświadczenie powinny posługiwać się wyłącznie jego elektroniczną wersją i w takiej formie przekazać go np. do uczelni czy banku. Mogą to zrobić korzystając z:

  • poczty elektronicznej,
  • nośników danych,
  • dostępnych aplikacji działających w podmiotach, którym przedstawiane jest zaświadczenie.

Jak bank czy uczelnia sprawdzą autentyczność e-zaświadczenia

Pracownicy instytucji wykorzystujących zaświadczenia o dochodzie bądź niezaleganiu w podatkach mogą zweryfikować  podpis w zaświadczeniu wydanym w e-US. Służy do tego usługa na platformie PUESC https://puesc.gov.pl/uslugi/zweryfikuj-podpis-elektroniczny  

Wydruk e-zaświadczenia nie będzie potwierdzany w urzędzie skarbowym. Dlatego w przypadku gdy dokumentacja sprawy prowadzona jest w formie papierowej, raport z weryfikacji podpisu wraz z zaświadczeniem można wydrukować i dołączyć do akt.

Zaświadczenia wydane w formie dokumentu elektronicznego, przedstawiane przez podatników przy załatwianiu różnego rodzaju spraw np. w bankach czy uczelniach, powinny być respektowane.

Więcej o zaświadczeniach elektronicznych na stronie: https://www.podatki.gov.pl/zaswiadczenia/pliki-do-pobrania/#instrukcje

Tekst: Urząd Skarbowy w Lipnie (nadesłane) 

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie