Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

piątek, 24 czerwiec 2022

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. D. Sumińska | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 08.30 w sali konferencyjnej budynku przy ul. Nieszawskiej 8 w Lipnie odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Lipnie. 

Porządek obrad XXXIX sesji:

 • 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przedstawienie porządku obrad XXXIX sesji.
 • 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2021 rok.
 • 8. Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych za 2021 rok.
 • 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2021.
 • 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego za 2021 rok.
 • 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 r.
 2. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/283/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022- 2037;
 3. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2022 Gminie Tłuchowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej Suminek- Koziróg Leśny w miejscowości Suminek
 4. zmiany Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2020r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem
 • 12. Informacja dotycząca rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych Powiatu Lipnowskiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego.
 • 13. Sprawy różne i komunikaty.
 • 14. Zakończenie.

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie