Polecane strony

poniedziałek, 07 wrzesień 2020

Wyjątkowy 1 września w powiatowych szkołach

ZS Skępe (zdjęcie ilustracyjne) ZS Skępe (zdjęcie ilustracyjne) fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Lipnie

1 września 2020 roku w szkołach,  dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, pojawiła się znów dawno niewidziana młodzież. Ten dzień był wyjątkowy nie tylko z powodu niecodziennej formuły rozpoczęcia roku szkolnego, ale także z powodu zmian na stanowiskach dyrektorów w trzech zespołach szkół.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą stanowisko dyrektora objął Dariusz Kłobukowski, a wicedyrektorem został Mariusz Sadowski. W Zespole Szkół w Skępem dyrektorem został Jerzy Rzekoński, a na stanowisku wicedyrektora  pozostała Agnieszka Ostrowska. Natomiast w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie obowiązki dyrektora pełnić będzie Iwona Kępińska, którą wspomagać w pracy będą wicedyrektorzy w osobach Anny Szajerskiej, Iwony Stańczyk oraz Janusza Wacławiaka.

Zarząd Powiatu w Lipnie powierzając swoje szkoły wyżej wskazanym osobom kierował się przede wszystkim dobrem tych jednostek oraz młodzieży, która zdecydowała się właśnie w nich kontynuować swoją edukację. Zawsze kładziony był szczególny nacisk na rozwój placówek oświatowych zarówno w ich wymiarze inwestycyjnym jak i dydaktycznym. Placówki zostały powierzone osobom, które swoim doświadczeniem oraz wizją pracy na stanowisku dyrektorskim gwarantują dążenie do wysokiego poziomu nauczania oraz rozwoju i kształtowania postaw uczniów jako wartościowych jednostek naszego społeczeństwa.

- W tym miejscu pragnę przekazać jeszcze raz podziękowania Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego dotychczasowym dyrektorom szkół, które wyraził osobiście podczas ubiegłotygodniowych spotkań z radami pedagogicznymi. Jest on niezmiernie wdzięczny Pani Ewie Juszczyk, jej współpracownikom Iwonie Grubeckiej i Mariuszowi Elwertowskiemu, Pani Katarzynie Piątkowskiej, jej zastępcy Grażynie Grubeckiej oraz Pani Aleksandrze Pilewskiej za ofiarną pracę na rzecz wychowania i rozwoju młodzieży powiatu lipnowskiego, za serce wkładane w każdą inicjatywę, za szereg lat owocnej  i bardzo twórczej współpracy z organem prowadzącym na rzecz rozwoju  kierowanych przez nie placówek oświatowych - mówi Magdalena Jasińska, Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu - Rzecznik Prasowy Urzędu.

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie