wtorek, 30 czerwiec 2020

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Sesja Rady Powiatu w Lipnie (archiwum) Sesja Rady Powiatu w Lipnie (archiwum) fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

8 lipca 2020 roku (środa) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Proponowany porządek obrad XVIII sesji:

 • 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.  
 • 5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.
 • utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie.
 • pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
 • 8. Sprawy różne i komunikaty.
 • 9. Zakończenie.         

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie