piątek, 19 czerwiec 2020

Ogłoszenie o konkursie: Dyrektor ZS w Dobrzyniu nad Wisłą

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. ZS Dobrzyń nad Wisłą

Zarząd Powiatu w Lipnie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 oraz z 2019r. poz. 1661).

Termin składania dokumentów: do dnia 31.07.2020r. do godz.14:00.

Pełna treść ogłoszenia oraz klauzula informacyjna znajdują się w załączeniu.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie