Polecane strony

piątek, 22 maj 2020

Ważna informacja dla osób rejestrujących pojazdy

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Internet

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią, uprzejmie informujemy, że numerki uprawniające do załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu będą rozdawane

codziennie od godz. 7:45 do ok.godz.8:00.

Ze względu na dużą liczbę osób rejestrujących pojazdy, z dużym prawdopodobieństwem mogą Państwo otrzymać numerki z datą i godziną w innych dniach niż ten, w którym Państwo dostaniecie numerek.

Informujemy również, że przed pobraniem numerka należy wypełnić wniosek o rejestrację, który tym samym będzie podstawą do wydania numerka.

Wnioski o rejestrację są do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz będą  wyłożone na stoliku.

Za utrudnienia przepraszamy!


UWAGA

od 01.01.2020 r. do 29.02.2020r 

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Kto będąc właścicielem tego pojazdu, nie rejestruje jego, na terytorium Reczypospolirtej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, podlega karze  pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.  

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Zatem kary będą nakładane w przypadku:

  • sprowadzenia po  dniu 31 grudnia 2019r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym,
    sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po 31 grudnia 2019r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;
  • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP  po 31 grudnia 2019r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia / zbycia.  

UWAGA od 01.03.2020r do 31.12.2020r

W związku z wejściem, w życie zmian do tzw. specustawy, która opublikowana została w Dz.U. z 2020r. poz. 568 dla pojazdów zakupionych lub zbytych w okresie od 1 marca 2020r do 31 grudnia 2020r wydłuża się z 30 do 180 dni termin na:

  • rejestrację  pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • zawiadomienia o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP,
  • zawiadomienia o zbyciu pojazdu już  zarejestrowanego na terytorium RP.     

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie