Polecane strony

piątek, 08 maj 2020

Powiat zakupi laptopy dla uczniów i nauczycieli

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Internet

W związku z sytuacją kryzysową, z jaką mamy do czynienia obecnie w skali całego świata, szereg dotychczasowych sfer życia społecznego zostało przeniesione do cyber przestrzeni. Tak jest również w przypadku nauki, która już od marca prowadzona jest w szkołach w sposób zdalny. Szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski prowadzą z powodzeniem nauczanie w ten sposób. Przejście na ten tryb nauki ukazał jednakże braki szczególnie w zakresie dostępności sprzętu po stronie uczniów i szkół.

Dlatego też wychodząc naprzeciw tym ograniczeniom wraz z Zarządem Powiatu, przy akceptacji Rady Powiatu postanowiliśmy przystąpić jako Powiat do projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W jego ramach Powiat Lipnowski zakupi 24 laptopy na potrzeby swoich szkół. Wysokość przyznanego dofinansowania to 79.200 zł. Sprzęt  będzie bezpłatnie użyczony uczniom i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Po zakończeniu zdalnej nauki będzie służył jako pomoc dydaktyczna w szkole.

- Jako organ prowadzący staramy się, stworzyć naszym uczniom i nauczycielom jak najlepsze warunki nauki i pracy, nawet w najtrudniejszych i ciągle zmieniających się warunkach. Na problemy reagujemy szybko i staramy się zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie - mówi Krzysztof Baranowski.

Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich została przygotowana bardzo atrakcyjna oferta kierunków, w jakich szkoły średnie Powiatu Lipnowskiego będą prowadziły nabór wśród uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych. Nabór rozpocznie się w terminach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej (zmiana wynika z nowych regulacji prawnych wprowadzonych na czas pandemii). Jak co roku pełna oferta będzie dostępna dla Uczniów i Rodziców na stronie Powiatu Lipnowskiego www.lipnowski.powiat.pl.

- W tym miejscu chciałbym też zwrócić się do Uczniów i Rodziców. Kochani młodzi ludzie, Szanowna młodzieży przed Wami wybór szkoły, w której będziecie się kształcili,  czy to będzie liceum ogólnokształcące, technikum czy szkoła branżowa pamiętajcie o tym, że macie do wyboru dobre szkoły w zasięgu ręki, macie zapewniony transport, nie musicie stać pół godziny w korkach ani później prosić rodzica o złożenie pisma do Starosty o zgodę na przeniesienie z Torunia czy Włocławka do szkoły powiatowej, macie na miejscu rodzinę i jesteście otoczeni najlepszą opieką zarówno w domu jak i w szkole. Zapewniam Was, że w naszych szkołach otrzymacie fachową pomoc dydaktyczną, materialną i kulturalną. Szanowni Rodzice pomóżcie swojemu dziecku dokonać właściwego wyboru a pomożecie również sobie i swojemu środowisku. Życzę trafnego wyboru, mam nadzieję, że spotkamy się na rozpoczęciu nowego roku szkolnego - zakończył Starosta Krzysztof Baranowski.

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie