piątek, 13 grudzień 2019

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Sesja Rady Powiatu w Lipnie Sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

20 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Proponowany porządek obrad XIII sesji:

 • 1. Otwarcie XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji.
 • 5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
 • 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019 r.
 2. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2029.
 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1410/9 oraz 88/5 położonej przy ulicy Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna
 4. przyjęcia przez Powiat Lipnowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku
 5. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 6. ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w Lipnie.
 • 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok.
 1. przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020
 5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020- 2028.
 • 9. Sprawy różne i komunikaty.
 • 10. Zakończenie.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie