czwartek, 17 październik 2019

Powiat przekazał dotację na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

Powiat przekazał dotację na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie fot. Daria Sumińska | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dziś (17.10.2019) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim, a Gminą Miasta Lipna, którego przedmiotem jest realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Podpisane porozumienie jest następstwem podjętej przez Radę Powiatu w Lipnie Uchwały nr XI/88/2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie przekazania realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

Na mocy porozumienia Powiat Lipnowski przekaże Gminie Miasta Lipna dotację w kwocie 11.000,00zł na realizację w/w zadań.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie