piątek, 05 lipiec 2019

Umowy podpisane! Stowarzyszenia otrzymają dotacje.

Umowy podpisane! Stowarzyszenia otrzymają dotacje. fot. Daria Sumińska | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Powiat Lipnowski, podobnie jak w roku ubiegłym, ogłosił w 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – prowadzenie orkiestry dętej. Kwoty na te zadania wśród klubów sportowych i stowarzyszeń były wyższe niż w roku ubiegłym, ale też i zainteresowanie było większe. W dniu 02.07 br. zostały zawarte Umowy na dotacje zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z następującymi stowarzyszeniami/klubami:

 • - Klub Pływacki „NEMO” Lipno 5 000,00 zł,
 • - UKS „Wisełka Centrum” Dobrzyń nad Wisłą 3 000,00zł,
 • - Lipnowski Klub Strzelecki „VIS” Lipno 5 500,00 zł,
 • – Uczniowski Klub Sportowy „START” w Lipnie 2 500,00 zł,
 • - Lipnowski Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Lipnie 15 000,00 zł,
 • - Lipnowski Klub Kyokushin Karate w Lipnie 5 500,00 zł,
 • - Klub Sportowy „Wisła” w Dobrzyniu nad Wisłą 6 000,00 zł,
 • - Klub Sportowo – Rekreacyjny „OGOŃCZYK” w Kikole 6 000,00 zł,
 • - Ludowy Zespół Sportowy „WIŚLANIN” Bobrowniki 5 000,00 zł,
 • - Ludowy Zespół Sportowy w Jastrzębiu 5 000,00 zł,
 • - Gminny Zespół Sportowy „Tłuchowia” w Tłuchowie 5 000,00 zł,
 • - Miejski Klub Sportowy „MIEŃ” Lipno 7 000,00 zł,
 • - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lipnie 11 980,00 zł,
 • - Towarzystwo Sportowe ORION Popowo 5 000,00 zł,
 • - Uczniowski Klub Sportowy „SKOMPENSIS” Skępe 4 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie MX Lipno 7 500,00 zł,
 • - Stowarzyszenie Ekologiczno – Wędkarskie „OKOŃ” Skępe 1 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół 8 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie Słoneczne Chojno 8 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie „Aktywni Dobrzyniacy 55+” 8 000,00 zł,
 • - Klub Seniora „Koziołek” 5 000,00 zł,
 • -- Stowarzyszenie Emerytów Gminy Chrostkowo 4 500,00 zł,
 • - Stowarzyszenie Koło Kobiet „Koniczynka” Łochocin 4 500,00 zł,
 • - Polski Związek Emerytów Lipno 4 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie UTW Lipno 3 500,00 zł,
 • - KGW Grodzeń 1 500,00 zł,
 • - Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji „Syrenka” Kikół 1 000,00 zł,
 • -Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne „Poli Negri” Lipno 8 000,00 zł,
 • - Klub Stowarzyszenie Wierzbiczanki 6 000,00 zł,
 • - Klub Seniora Nawojka Lipno 5 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie KGW Chalinianki 4 500,00 zł,
 • - Koło Aktywnych Kobiet Wioska 4 500,00 zł,
 • - Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Lipno 3 500,00 zł,
 • - Stowarzyszenie SKĘPIACY 4 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie Zielona Lipa 3 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie KGW nad SKRWĄ 2 500,00 zł,
 • - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Włocławek 2 500,00 zł,
 • - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” 2 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie NASZE KARNKOWO 2 000,00 zł,
 • - Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej Lipno 2 000,00 zł,
 • - Koło Gospodyń Wiejskich Źródelanki Źródła 1 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie „Na Tropie” Lipno 1 000,00 zł,
 • - Stowarzyszenie ODEON 25 000,00 zł.

Konkursy cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że komisje oceniające złożone oferty miały bardzo trudne zadanie, podobnie Zarząd Powiatu w Lipnie przy podejmowaniu decyzji o podziale środków. - Wierzę, że przyznane dotacje pomogą w realizacji zadań klubom i stowarzyszeniom, które otrzymały od nas wsparcie - z korzyścią dla mieszkańców naszego Powiatu - Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie