poniedziałek, 01 lipiec 2019

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Sesja Rady Powiatu w Lipnie Sesja Rady Powiatu w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

4 lipca 2019 roku (czwartek) o godz.13.00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Lipnie.

Proponowany porządek obrad VIII sesji:

 • 1. Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Powołanie sekretarza obrad.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.  
 • 5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 • 6. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2018 r.”
 • 7. Przyjęcie sprawozdania „Analiza stanu bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.”
 • 8. Przyjęcie sprawozdania „Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu    Lipnowskiego za 2018 r.”  
 • 9. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2018r.” 
 •  10. Przyjęcie „Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za 2018 r.”
 •  11. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2018 r.” 
 •  12. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie za 2018 r.”
 •  13. Przyjęcie „Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 2018 r.”
 •  14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok
 • b) zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2029
 • c) utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie
 • d) ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.
 •  15. Sprawy różne i komunikaty.
 •  16. Zakończenie.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie