poniedziałek, 24 czerwiec 2019

Wyniki otwartego konkursy ofert - ratownictwo i ochrona ludności

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne www.woprlipno.pl

Starosta Lipnowski informuje, że Zarząd Powiatu w Lipnie w oparciu o opinię Komisji Konkursowej powołanej Uchwałę  Nr 64/2019 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 maja 2019 roku dokonał rozstrzygnięcia Konkursu pn. ,,Wspieranie organizacji pozarządowych oraz Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 688) w zapewnieniu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi na terenie Powiatu Lipnowskiego".

Pełna treść informacji o wynikach znajduje się w załączeniu.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie