wtorek, 14 maj 2019

Podpisano umowę na budowę pawilonu przy ul. Nieszawskiej w Lipnie

Podpisano umowę na budowę pawilonu przy ul. Nieszawskiej w Lipnie fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Wczoraj (13.05.2019r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie podpisana została umowa z Wykonawcą, którym jest firma EL-TECH Paweł Gołębiewski Bogucina. Przedmiotem umowy jest budowa budynku usługowo – biurowo – oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie. Wartość inwestycji to kwota 2.393.000,00 zł brutto. Jest to kolejna inwestycja Powiatu Lipnowskiego, której realizacja przyniesie oszczędności w porównaniu z zakładanym kosztorysem, który w tym przypadku opiewał na kwotę ponad 2.500.000,00zł.

- Mam nadzieję, że wszystkie prace budowlane przebiegną zgodnie z planem i już na koniec czerwca przyszłego roku budynek zostanie oddany do użytkowania. Jest to duże zamierzenie inwestycyjne, na którego realizacje została przeznaczona działka o powierzchni 4.231 m2 mówi Starosta.  

Budynek według indywidualnego opracowania o powierzchni 680 m 2, będzie obejmował pomieszczenia biurowe, pomieszczenia biurowe z salą konferencyjną, pomieszczenie usługowo – handlowe – np. z przeznaczeniem na sklepik osiedlowy lub drobne usługi rzemieślnicze oraz przedszkole. Wszystkie lokale wyposażone będą w niezbędne pomieszczenia higieniczno – sanitarne, porządkowe i socjalne. Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby przedszkola zakładają, że przebywać będzie w nich do 50–ciorga dzieci. Ponadto na działce zostaną wykonane drogi, place manewrowe i miejsca postojowe o powierzchni 1740,00m2 oraz tereny zielone, a także plac zabaw.

Zgodnie z umową wykonawca zakończy realizację zadania do 30 czerwca 2020 roku. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z przedmiotowym zadaniem i obejmują:

  • Wykonanie robót ziemnych;
  • Wykonanie robót fundamentowych;
  • Wykonanie robót konstrukcyjnych oraz robót stanu surowego obiektów;
  • Wykonanie robót wykończeniowych;
  • Wykonanie robót branżowych – instalacyjnych elektrycznych, sanitarnych i p.poż.;
  • Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu;
  • Wykonanie robót związanych z infrastrukturą techniczna na działce.

- Spodziewam się, że będzie to nie tylko miejsce tętniące życiem, ale także trafiona inwestycja Powiatu tak pod względem gospodarczym, jak i społecznymzakończył starosta Krzysztof Baranowski.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie