piątek, 28 grudzień 2018

III sesja Rady Powiatu w Lipnie - transmisja na żywo

O godz. 9:00 rozpocznie się trzecia sesja Rady Powiatu w Lipnie kadencji 2018-2023. Transmisja na żywo z II sesji nowej kadencji dostępna jest (tutaj!).

 

Proponowany porządek obrad III sesji:

1. Otwarcie III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • a) zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok
  • b) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadającym Powiatowi Lipnowskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do tego uprawnionych.
  • c) wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego o przeznaczeniu administracyjno-biurowym oraz zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata garażu trwale związanego z gruntem, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 11 usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58 oraz na odstąpienie przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu trwale związanego z gruntem o pow. 17 m², usytuowanego przy budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58
  • d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 1940/4, 1842/1, 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna

8. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok.

  • przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
  • podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019- 2028.

9. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

10. Sprawy różne i komunikaty.

11. Zakończenie.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie