Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 919.
piątek, 18 listopad 2016

Forum Samorządowe o polityce spójności

od lewej: Piotr Wojciechowski (Burmistrz MiG Skępe), Paweł Banasik (Burmistrz M.Lipna) oraz Jarosław Poliwko (Wójt Gm. Bobrowniki). od lewej: Piotr Wojciechowski (Burmistrz MiG Skępe), Paweł Banasik (Burmistrz M.Lipna) oraz Jarosław Poliwko (Wójt Gm. Bobrowniki). fot. Szymon Zdziebło

Samorządowcy z naszego regionu uczestniczyli wczoraj w Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem spotkania była przyszłość europejskiego wsparcia  dla regionów. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli podpisali wspólne stanowisko w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku.

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych z regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są -“ na równych prawach - wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie: powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 9 czerwca w Przysieku.

Głównym tematem czwartkowego posiedzenia Forum Samorządowego była przyszłość europejskiej polityki spójności. Chodzi o środki na rozwój gospodarczy i podniesienie poziomu życia mieszkańców regionów Unii Europejskiej, w tym w Kujawsko-Pomorskiego, po 2020 roku. Nad tą sprawą pochylili się starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. - To przełomowy moment dla Unii Europejskiej, walka o europejski budżet nowej perspektywy. Słyszymy coraz bardziej stanowcze głosy, że polityka spójności, czyli europejska polityka regionalna, po roku 2020 przestanie istnieć. Dla regionów takich jak nasz oznacza to, że środki RPO 2014-2020 to ostatnie bezpośrednio do nas adresowane pieniądze. Ostatnie, które możemy spożytkować na wyznaczone przez nas cele, na potrzeby zidentyfikowane przez regionalną i lokalne społeczności. Nie zgadzamy się na to, tak jak nie zgadzają się na to samorządowcy z całej Europy - podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który jest jednym z sygnatariuszy poświęconej temu problemowi wspólnej deklaracji przedstawicieli blisko 300 regionalnych i lokalnych samorządów z całej Europy.

Podczas Forum Samorządowego przyjęto wspólne Stanowisko samorządu województwa oraz samorządów lokalnych regionu kujawsko-pomorskiego w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku. Dokument wskazuje na potrzebę wypracowania jednolitego stanowiska reprezentującego interesy społeczności lokalnych i regionalnych w procesie przygotowania oraz wdrażania założeń polityki spójności. Stanowisko zostanie przekazane Komitetowi Regionów Unii Europejskiej, Związkowi Województw RP, a także Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

W ramach Forum odbyła się też dyskusja o problemach istotnych dla poszczególnych środowisk samorządowych. Na zakończenie spotkania odbyło się seminarium na temat perspektyw polityki spójności UE połączone z panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli ministra rozwoju i finansów oraz Komisji Europejskiej i samorządowców, które poprowadził wiceprzewodniczący sejmiku województwa i koordynator Grupy EKR w Komisji NAT w Komitecie Regionów Adam Banaszak. Treść stanowiska.
 

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie