Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 919.
poniedziałek, 25 styczeń 2016

Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019

Województwo Kujawsko-Pomorskie należy do regionów o wysokiej zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz choroby układu krążenia. Podobnie jest w przypadku naszego Powiatu, którego liczba mieszkańców wynosi ponad 67.000 osób, a z danych wynika, iż wśród populacji powiatu największa zachorowalność występuje na nowotwór jelita grubego i raka płuc oraz choroby układu krążenia.

Dlatego na wniosek Starosty Lipnowskiego, którego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Lipnowskiego oraz zapobieganie lub zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na nowotwór jelita grubego i raka płuc oraz choroby układu krążenia poprzez przeprowadzenie promocji i edukacji zdrowotnej różnych środowisk, aktywizowanie do działań na rzecz zdrowia oraz wykonanie badań, władze Powiatu w 2015 roku wdrożyły wieloletni programu pn. „Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019”. Rada Powiatu pojęła uchwałę w sprawie przyjęcia w/w programu, który ma za zadanie zapobieganie lub zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia, dotyczące nowotworów jelita grubego i raka płuc oraz chorób układu krążenia.

Na ten cel w Budżecie Powiatu na lata 2015/2019 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 350.000,00 zł.

W ramach programu prowadzona jest promocja i edukacja zdrowotna oraz badania profilaktyczne: w przypadku nowotworu jelita grubego - kolonoskopii ze znieczuleniem, w przypadku raka płuc: wykonanie badań tomografii klatki piersiowej i wykonania badań krwi OB. i morfologii.

Natomiast w przypadku chorób układu krążenia badania krwi (poziom cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy, pomiar ciśnienia krwi, EKG, Holter i BMI- (badanie rozpocznie się od stycznia 2017 r., ale możliwe jest, że badanie to ulegnie znacznemu przyspieszeniu.

Świadczenia w ramach programu są wykonywane w Szpital Lipno Sp. z o. o. - podmiotu wyłonionego w drodze konkursu.

Pierwsze badania w ramach w/w programu rozpoczęły się we wrześniu ub. roku i do 31 grudnia 2015 roku wykonano: 77 kolonoskopii w tym: 43 kolonoskopie diagnostyczne, 34 kolonoskopie zabiegowe w kierunku raka jelita grubego oraz 145 niskodawkowej tomografii komputerowej wraz z badaniem krwi w kierunku raka płuc. Duży odsetek przebadanych pacjentów skierowano na dalsze konsultacje i badania. Umożliwia to pacjentom podjecie dalszych działań i leczenia.

Tylko w 2015 roku wydatkowano z budżetu Powiatu na badania i promocję programu 107.450,00 zł, ale nie zawsze ważne są pieniądze, lecz cel na który je wydatkowano. Najważniejsze, by uratowano chociażby jedno ludzkie życie.

Badania są kontynuowane w roku bieżący i cieszą się dużym zainteresowaniem. Z tego też powodu, również niektóre Gminy Powiatu w roku bieżącym zabezpieczyły środki na dofinansowanie programu.

Mam nadzieję, że te działania przyczynią się chociażby w niewielkim stopniu do tego by mieszkańcy byli zdrowsi i mieli większy dostęp do świadczeń profilaktycznych nie zawsze finansowanych z NFZ, a często ratujących życie.

 

Red. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie