Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

piątek, 14 wrzesień 2007

Po informacje do serwisu powiatowego

Starostwo Powiatowe w Lipnie zaprosiło do współpracy przy rozwoju portalu www.lipnowaki.powiat.pl gminy oraz organizacje pozarządowe.

Od prawie roku portal internetowy powiatu lipnowskiego www.lipnowski.powiat.pl funkcjonuje w sieci jako w pełni zarządzana witryna przez redaktorów i administratorów. W związku z tym, że jego możliwości są praktycznie nieograniczone naszym zamierzeniem jest, aby przekształcić go serwis informacyjny o szerokim zakresie, który w poszczególnych działach mógłby być redagowany przez merytorycznych pracowników starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu, gminnych jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalistów w określonych dziedzinach np. sport, turystyka, gospodarka i zdrowie. Portal powiatu zostałby wówczas poszerzony o bezpośrednie informacje z gmin, stowarzyszeń, klubów i innych podmiotów z naszego terenu.

                        Biorąc pod uwagę nasze powyższe plany pragniemy zaprosić do współpracy przy edycji serwisu. Zainteresowane podmioty proszone są o wydelegowanie swoich przedstawicieli  lub zgłoszenia innych chętnych osób. Starostwo zapewnia każdemu podmiotowi odpowiednie miejsca w serwisie, aby wszyscy mieli możliwość zaistnienia na powiatowych stronach.                    

Zgłoszenia należy kierować do Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji telefonicznie bądź faksem pod nr tel. 054 2872039 do 17 września 2007 r.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie