Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Marzena Niekraś – Przewodnicząca
 2. Iwona Bogdanowicz – Wiceprzewodnicząca
 3. Krzysztof Grzywiński – Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Grzywiński – Przewodniczący
 2. Sławomir Wiśniewski – Wiceprzewodniczący
 3. Iwona Bogdanowicz – Członek
 4. Rafał Baranowski – Członek
 5. Marzena Niekraś – Członek

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Rafał Baranowski – Przewodniczący
 2. Jacek Zająkała – Wiceprzewodniczący
 3. Góźdź Jacek – Członek
 4. Mariusz Linkowski – Członek
 5. Krzysztof Baranowski – Członek

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej:

 1. Mariola Rybka – Przewodnicząca
 2. Paweł Śliwiński – Wiceprzewodniczący
 3. Tadeusz Gradkiewicz – Członek
 4. Andrzej Nowak – Członek
 5. Józef Predenkiewicz – Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki oraz Promocji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego:

 1. Iwona Bogdanowicz – Przewodnicząca
 2. Jakub Klaban – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Góźdź – Członek
 4. Grażyna Frymarkiewicz – Członek
 5. Mariusz Linkowski – Członek

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Zbigniew Agaciński – Przewodniczący
 2. Łukasz Wasilewski – Wiceprzewodniczący
 3. Sławomir Wiśniewski – Członek
 4. Andrzej Nowak – Członek
 5. Andrzej Pączkowski – Członek

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Celebrities from Lipno

wincenty_rapacki.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie