Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz Wyborczy we Włocławku II postanawia co następuje:

§1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Lipnie, w Rypinie, w składach określonych w

załącznikach od nr 1 do nr 2.

§2.

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą we Włocławku - mieście na prawach powiatu w składzie

określonym w załączniku nr 3.

§3.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie

powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 4 do nr 18.

§4.

 1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego we Włocławku II.
 2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy we Włocławku II

Piotr Kozubowicz


Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego we Włocławku II
z dnia 10 września 2018 r.
Załącznik nr I

 

Powiatowa Komisja Wyborcza w Lipnie, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno:

 1.  Małgorzata Jankowska, osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego, zam. Kikół
 2. Ewa Agnieszka Antoszewska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Kikół
 3. Jacek Grabowski, zgłoszony przez K KW SLD LEWICA RAZEM, zam. Jarczechowo
 4. Wioletta Anna Kiełbowicz, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Lipno
 5. Zygmunt Stanisław Lewandowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jastrzębie
 6. Justyna Majda, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Żabieniec
 7. Katarzyna Aleksandra Pipczyńska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Kikół
 8. Anna Połitowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Tomaszewo
 9. Jadwiga Sadowska, zgłoszona przez K KW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Lipno
 10. Agata Beata Szafrańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipno

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Celebrities from Lipno

jerzy_pietrkiewicz.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie