Polecane strony

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz Wyborczy we Włocławku II postanawia co następuje:

§1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Lipnie, w Rypinie, w składach określonych w

załącznikach od nr 1 do nr 2.

§2.

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą we Włocławku - mieście na prawach powiatu w składzie

określonym w załączniku nr 3.

§3.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie

powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 4 do nr 18.

§4.

 1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego we Włocławku II.
 2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy we Włocławku II

Piotr Kozubowicz


Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego we Włocławku II
z dnia 10 września 2018 r.
Załącznik nr I

 

Powiatowa Komisja Wyborcza w Lipnie, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno:

 1.  Małgorzata Jankowska, osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego, zam. Kikół
 2. Ewa Agnieszka Antoszewska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Kikół
 3. Jacek Grabowski, zgłoszony przez K KW SLD LEWICA RAZEM, zam. Jarczechowo
 4. Wioletta Anna Kiełbowicz, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Lipno
 5. Zygmunt Stanisław Lewandowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jastrzębie
 6. Justyna Majda, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Żabieniec
 7. Katarzyna Aleksandra Pipczyńska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Kikół
 8. Anna Połitowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Tomaszewo
 9. Jadwiga Sadowska, zgłoszona przez K KW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Lipno
 10. Agata Beata Szafrańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Lipno

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Celebrities from Lipno

  lech_walesa.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie